Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí biểu tượng

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí APK

  • Tác giả:

    Facebook

  • Phiên bản mới nhất:

    39.0.0.12.150

  • Ngày phát hành:

    2018-08-22

Mô tả của Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí

Ứng dụng nhắn tin nhanh và tiết kiệm dữ liệu hỗ trợ bạn liên hệ với mọi người trong cuộc sống của mình. Messenger Lite:

- Cài đặt nhanh. Kích thước tải xuống: chưa đến 10MB!
- Tiết kiệm dữ liệu. Ứng dụng tải nhanh, chạy hiệu quả và sử dụng ít dữ liệu di động hơn.
- Hoạt động ở mọi nơi. Liên hệ với mọi người khi bạn ở khu vực có kết nối Internet chậm hoặc không ổn định.
- Khả năng tương thích cao. Chạy trên điện thoại Android phiên bản 2.3 (Gingerbread) trở lên.

Với Messenger Lite, bạn có thể:

- Liên hệ với bất kỳ ai trên Messenger, Facebook hoặc Facebook Lite.
- Xem khi mọi người đang hoạt động và có thể chat.
- Nhắn tin trực tiếp cho mọi người hoặc trong nhóm để cập nhật hoặc lập kế hoạch.
- Gửi ảnh, liên kết hoặc thể hiện bản thân bằng nhãn dán.
- Gọi thoại và video trực tiếp miễn phí qua Wi-Fi (nếu không, bạn sẽ bị tính cước dữ liệu chuẩn). Nói chuyện bao lâu tùy ý, ngay cả với những người ở các quốc gia khác!
Hiển thị nhiều hơn
Advertisement
Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí APK Phiên bản cũ
Yêu cầu cập nhật Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phíYêu cầu cập nhật
Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 39.0.0.12.150 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 39.0.0.12.150 (121405764) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-08-20

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 39.0.0.12.150(121405764) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 328fde447bca75774259a3ec64b212bbe8c8edb7

Tải về APK(7.9 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 38.0.0.7.153 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 38.0.0.7.153 (119847727) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-08-06

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 38.0.0.7.153(119847727) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 99be50abbbfe051b006a513dc93580d8cb7faa40

Tải về APK(7.7 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 37.0.0.7.163 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 37.0.0.7.163 (118313645) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-07-23

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 37.0.0.7.163(118313645) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: f6faab51c1ca50ea7ca9167b40ed6a61f2f1e984

Tải về APK(7.7 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 36.0.0.9.165 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 36.0.0.9.165 (116753119) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-07-09

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 36.0.0.9.165(116753119) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 34727bf557d439146cf67c1647715057c43e9eff

Tải về APK(7.7 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 35.1.0.18.192 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 35.1.0.18.192 (115338454) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-06-27

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 35.1.0.18.192(115338454) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 185c34b8f5fd0e7bf828386d94203858f4044324

Tải về APK(7.7 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 35.0.0.18.192 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 35.0.0.18.192 (115208046) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-06-26

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 35.0.0.18.192(115208046) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 79c1727a42969e9fb31a2cb9fef78559fadd6cb2

Tải về APK(7.7 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 34.1.0.27.191 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 34.1.0.27.191 (114951606) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-06-22

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 34.1.0.27.191(114951606) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 3d3b02c2904956b8cda6de97de81a86f2c07b99c

Tải về APK(7.5 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 34.0.0.13.191 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 34.0.0.13.191 (113239343) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-06-11

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 34.0.0.13.191(113239343) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: ea63cbe1a89bac3df9f666a7141d1703519d2ced

Tải về APK(7.5 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 33.0.0.7.185 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 33.0.0.7.185 (110895756) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-05-29

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 33.0.0.7.185(110895756) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 6607fce1b281b8525ae88140cd876a6d42835980

Tải về APK(7.5 MB)

Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 32.0.0.5.187 for Android 2.3.2+ APK Tải về

Phiên bản: 32.0.0.5.187 (108314249) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Cập nhật vào: 2018-05-14

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite: Nhắn tin & Gọi điện miễn phí 32.0.0.5.187(108314249) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 4dbe943c411a98ecc380c3a80b93c0953d2f7343

Tải về APK(7.4 MB)

Hiển thị nhiều hơn
Tương tự hoặc liên quan
Xem thêm từ nhà phát triển
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure
SitemapNyna Stax - Dominican Maid Gets Fucked - 021919 | Wally Cassell | Holy Knight